Zakres mojej działalności / The scope of my activity


PROJEKTOWANIE GRAFICZNE: strony www, szata graficzna do opakowań, logo, wizytówki, banery, foldery, kalendarze, plakaty, ulotki, animacje.
ZAAWANSOWANY RETUSZ ZDJĘĆ: renowacja starych zdjęć, fotomontaż, usuwanie tła, profesjonalne podrasowanie zdjęcia.
PRZYGOTOWYWANIE PLIKÓW DO DRUKU.

GRAPHIC DESIGN:
www pages, graphic design for packaging, logos, business cards, banners, folders, calendars, posters, flyers, animations.
ADVANCED PHOTO RETOUCHING: old photo restoration, photomontage, remove image backgrounds, professional image enhancement.
PREPARING FILES FOR PRINT AND IMPOSITION.

Profesjonalizm / Professionalism

Indywidualne podejście do każdego klienta, aby sprostać wymaganiom.
Projektuję, dopóki nie będziesz w 100% zadowolony.

Individual approach to every client to meet his requirements
I design until you are 100% satisfied.

Doświadczenie / Experience

Posiadam dodatkowe doświadczenie w zakresie zaawansowanych technik retuszu zdjęć.
Mając wiedzę praktyczną, przygotuję również pliki do druku.

In addition, I have experience of advanced photo retouching techniques.
Having practical knowledge, I will prepare files for print, too.

Precyzja / Precision

Profesjonalne zaplecze techniczne pozwala mi osiągnąć wysoki
poziom estetyczny wykonywanego zlecenia.

Technical facilities at the highest level allow me to achieve high aesthetics
and precision in the execution of the order.
(c)2017, All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 2685