ZAKRES MOJEJ DZIAŁALNOŚCI / THE SCOPE OF MY ACTIVITY


PROJEKTOWANIE GRAFICZNE: szata graficzna do opakowań, logo, wizytówki, banery, foldery, kalendarze, plakaty, ulotki, animacje, strony www 
ZAAWANSOWANY RETUSZ ZDJĘĆ: profesjonalne poprawienie jakości zdjęcia, usuwanie tła, zaawansowany fotomontaż, renowacja starych zdjęć 
PRZYGOTOWYWANIE PLIKÓW DO DRUKU I IMPOZYCJA 

GRAPHIC DESIGN: graphic design for packaging, logo, business cards, banners, folders, calendars, posters, flyers, animations, www pages 
ADVANCED PHOTO RETOUCHING: professional image enhancement, remove image background, photomontage, old photo restoration 
PREPARING FILES FOR PRINT AND IMPOSITION

Profesjonalizm / Professionalism

Indywidualne podejście do każdego klienta, aby sprostać wymaganiom. Projektuję, dopóki nie będziesz w 100% zadowolony.
Individual approach to every client to meet his requirements. I design until you are 100% satisfied. 

Doświadczenie / Experience

Posiadam dodatkowe doświadczenie w zakresie zaawansowanych technik retuszu zdjęć. Mając wiedzę praktyczną, przygotuję również pliki do druku. 
In addition, I have experience of advanced photo retouching techniques. Having practical knowledge, I will prepare files for print, too. 

Precyzja / Precision

Profesjonalne zaplecze techniczne pozwala mi osiągnąć wysoki poziom estetyczny wykonywanego zlecenia. 
Technical facilities at the highest level allow me to achieve high aesthetics and precision in the execution of the order.
(c)2022, All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 5570